Τα σχολικά μου χρόνια

30 05 2008

Ενώ χάζευα στο Facebook έπεσα στο Group Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios) και θυμήθηκα τα σχολικά μου χρόνια στο «Κολλέγιο».

Πίσω απ’ τον
Πισω απ΄ τον Ηλεκτρικό
Υπάρχει ενά
Υπάρχει ενά σχολείο
Το λεν΄ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ
Το μαγικό σχολείο
Και οποιος τολμίσει
Και οποιος τολμίσει να το πει
Θα του γαμώ
Θα του γαμώ το σπίτι
Γιατί ειμαστε καλά παιδια
Και ας παίρνουμε Χασισι
Σεισμός Σεισμός ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

http://www.sivitanidios.edu.gr/

Advertisements