Αξιοπρεπής θάνατος. Τι άλλο θα ακούσω.

30 01 2008

Αξιοπρεπής θάνατος είναι ο θάνατος του φτωχού και αυτού που δεν είχε τα όπλα για να παλέψει για τη ζωή του. Αξιοπρεπής θάνατος είναι ο θάνατος τόσων παιδιών που πεθαίνουν στις σταυροφορίες. Αξιοπρεπής είναι ο θάνατος του άστεγου.

Αξιοπρεπής θάνατος δεν είναι ο θάνατος κάποιου που έχει μια στρατιά πιστών δούλων για να τον υπηρετεί. Δεν είναι ο θάνατος αυτού που παίρνει μόσχευμα μόνο και μόνο επειδή είναι αυτός που είναι, ούτε φυσικά όταν έχει 50 γιατρούς να τον προσέχουν.

Έτσι πέθανε ο Χριστός σας; Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι ελαφρώς πιο βάρβαρο. Είναι ο Χριστόδουλος και ο κάθε Χριστόδουλος ανώτερος του Χριστού σας;

Advertisements